Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 20

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 20