Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 11

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 11