Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 17

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 17