Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 13

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 13