Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 15

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 15