Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 10

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 10