Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 19

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 19