Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 14

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 14