Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 01

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 01