Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 16

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 16