Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 18

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 18