Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 07

Πέτρινο γεφύρι Πετσιώνη Φραγγάδων - 07