Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες

Ο ενοριακός ναός αυτός είναι αφιερωμένος στη Κοίμηση της Θεοτόκου και βρίσκεται στις παρυφές του χωριού. Είναι τρίκλιτη ξύλοστεγη βασιλική μικρών διαστάσεων με περίστωο στη νότια πλευρά. Η ανέγερση του ναού έγινε στα 1798 «δια συνδρομής και επιστασίας» του Κωνσταντίνου Σαρρή. Η ιστόρησή του ολοκληρώθηκε στα 1801. Εξωτερικά σε δύο υπέρθυρα σώζονται τοιχογραφίες με την Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα, στις οποίες αναγνωρίζεται η τέχνη των Καπεσοβιτών ζωγράφων.

Εκτύπωση