Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 09

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 09