Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 07

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 07