Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 12

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 12