Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 15

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 15