Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 08

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 08