Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 06

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 06