Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 16

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 16