Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 13

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 13