Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 14

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 14