Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 10

Ναός της Θεοτόκου, Νεγάδες - 10