Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 12

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 12