Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 06

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 06