Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 03

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 03