Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 11

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 11