Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 09

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 09