Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 07

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 07