Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 10

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 10