Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 05

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 05