Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 08

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 08