Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 04

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 04