Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 02

Μονή Ευαγγελίστριας, Άνω Σουδενά - 02