Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 11

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 11