Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 02

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 02