Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 08

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 08