Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 05

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 05