Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 04

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 04