Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 01

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 01