Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 03

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 03