Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 09

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 09