Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 10

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 10