Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 06

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 06