Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 07

Μεγάλο γεφύρι στο Βρυσοχώρι - 07