ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΝΘΟΣ Κ. (1906 - 1998)

Γεννήθηκε στο χωριό Νεγάδες Ζαγορίου. Σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε ως Φιλόλογος σε διάφορα σχολεία της χώρας. Ταυτόχρονα, ασχο­λήθηκε με τη λαογραφία και την ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του και της ευρύτερης περιοχής του Ζαγορίου. Δημοσίευσε πολλά άρ­θρα και μελέτες με ιστορικό και λαογραφικό περιεχόμενο που αφορούν τόσο στους Νεγάδες όσο και στην Ήπειρο γενικότερα. Οι μελέτες του «Νεγαδιώτικο Γλωσσάριο» και «Σύμμικτα Νεγαδιώτικα» έλαβαν βραβείο σε διαγωνισμό της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών στα 1937.

Έχει δημοσιεύσει βι­βλία ιστορικού και λαο­γραφικού περιεχομένου, όπως τα :

Μάνθος Οικονόμου, ο Πρωθυπουργός του Αλή Πασά, Ιωάν­νινα 1969.

Η Αναγνώσταινα, Αθήνα 1973.

Νεγάδες, το ιστορικό χωριό του Ζαγορίου, Αθήνα 1977.

Γύρω από το όνομα της μάνας των Ριζάρηδων, Αθήνα, 1979.

Ευεργέτες - δωρητές των χωρίων του Ζαγορίου μέχρι το 1940, Αθήνα 1980.

 

Βιβλιογραφία

Λαζαρίδης Κώστας, «Νεγάδες» του Μάνθου Οικονόμου, Το Ζαγόρι μας 4 (1978), 4

Τζιόβας Φρίξος, Κατάλογος Συγγραφέων Περιοχής Ζαγορίου. (Από τον Μεθόδιο Ανθρακίτη έως σήμερα), Γιάννινα, Εκδ. Το Ζαγόρι μας, 1990, 43

Τσέτσης Χρήστος, Οι Ηπειρώτες, άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, Γιάννινα, Εκδ. Τυποεκδοτική Ηπείρου ΕΠΕ, 2003, 306