Το Ζαγόρι μας, τ. 087, 1985

Το Ζαγόρι μας, τ. 087, 1985

Αρ. Φύλλου 87, Ιούνιος 1985
-Ας σταματήσει η αδιαφορία μας και ο κρατικός εμπαιγμός [Κώστας Λαζαρίδης]
-Ζαγορίσιοι ποιητές
-Η Ζαγορίσια φορεσιά [Φρόσω Ιωαννίδου]
-Οι ενδυμασίες και οι Ζαγορίσιοι παραδοσιακοί χοροί
-Να τραγουδήσουμε μαζί [Χρ. Καρβούνης]
-Ιστορικά σημειώματα: Οι Ιταλοί στους Νεγάδες [Μάνθος Οικονόμου]
-Καλώς έρχεται η Άνοιξη και οι ανθισμένες Τρικοκκιές [Ι.Γ.Π.]
-Λαϊστινό γλέντι στη Δράμα [Γεώργιος Μέρτζιος]
-Αθάνατες Ζαγορίσιες μορφές: Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος [Νίκος Στάρρας]
-Οι Ζαγορίσιοι το 1920
-Τα χωριά μας
-Το Ζαγόρι μας στα 1856: 43 χωριά του Ελεύθερα! [Αντώνης Βαταβάλης]
-Βιβλία
-Νεκρολογίες
-Κοινωνικά
Φωτογραφίες:
-«Παλιογέφυρο»: Αρχή Σελάτου