Το Ζαγόρι μας, τ. 017, 1979

Το Ζαγόρι μας, τ. 017, 1979

Αρ. Φύλλου 17, Αύγουστος 1979
- Δώρον άδωρον και επιζήμιον [χ.σ.]
- Πως θα σωθεί το Ζαγόρι μας που κινδυνεύει να ερημωθεί [Εμμανουήλ Προβατάς]
- Σημειώματα
- Ποιήματα: Ωδή για τα ρημαγμένα χωριά μας [Αλέκος Γκούρης]
- Δίκαιος έπαινος [Τάσος Πριμηκήρης]
- Ζαγορίσια δημοτικά τραγούδια [Κ. Βαρζώκας]
- Τα αρωματικά φυτά μια νέα πλουτοπαραγωγική πηγή [Κίμων Κυριαζής]
- Οι Σουδενιώτες του Ζαγορίου επισκέπτονται τους Σουδενιώτες της Πελοποννήσου [Χρυσ. Ν. Σουσιόπουλος]
- Από μια επίσκεψη στους Νεγάδες [Σ.Δ.Λ.]
- Επιλογή από τις σελίδες του Λαμπρίδη μας [χ.σ.]
- Η Σουλεϊμάν - Πασίνα δεν δολοφόνησε το 1798 τον Νούτσο Καραμεσίνη από το Καπέσοβο αλλά το 1787 τον Νούτσο Κοντοδήμο, από το Βραδέτο [Μάνθος Οικονόμου]
- Μελισσοκομία στο Ζαγόρι [Κώστας Λαζαρίδης]
- Ληστοκρατία στο Ζαγόρι: Ληστεία στον Ελαφότοπο [Νικ. Παπανικολάου]
- Βιβλιοκρισία Πελοπίδα Επαμ. Οικονομίδου «Ελαφότοπος Ζαγορίου - Διαθήκαι ευεργέτων και άλλα ιστορικά στοιχεία [Πάνος Π. Σιούτης]
- Η νέα συλλογή της κ. Άννας Δερέκα
- Απάντηση σε μια ακόμη άποψη για τα Κληροδοτήματα [Στάθης Λαμπρίδης]
- Τα Τσέρβαρο-Σούδενα [Τάσιος Πριμικήρης]
- Εκδόσεις
- Διάκριση Ζαγορίσιας σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
- Ο κ. Κων Λαζαρίδης παραιτήθηκε από έκτακτος επιμελητής αρχαιοτήτων
- Νέος Ζαγορίσιος επιστήμων [Κ.Κ.]
- Κήρυξη του Καπέσοβου σαν τοπίου φυσικού κάλλους [χ.σ.]
- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κήπων
- Προσφορές
- Εγκριση 2.500.000 για απαλλοτριώσεις
- Κοινωνικά
- Νέα από το Βρυσοχώρι