Το Ζαγόρι μας, τ. 138-139, 1989

Το Ζαγόρι μας, τ. 138-139, 1989

Αρ. Φύλλου 138-139, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1989
- Ζαγοριακά
- Αγγελική Κ. Κυριαζή [Ιωάννης Νικολαΐδης]
- Υστερόγραφο από το Ζαγόρι
- Μνήμες της Κατοχής και της Αντίστασης [Ιωάννης Νικολαΐδης]
- 1940
- Η συμβολή του Ευαγγ. Μπόγκα στην καταγραφή του γλωσσικού ιδιώματος του Ζαγοριού [Λευτέρης Παπαθανασίου]
- Ένταξη νέας οικοδομής σε παραδοσιακό οικισμό ή ιστορικό τόπο [Λένα Μαργαριτίδου]
- Ο Ζαφείρης των Ζαγοροχωρίων και η αρχαία λατρεία του υάκινθου [Μαρία Μιχαήλ Δεδε ]
- Ιστορικά σημειώματα [Μάνθος Οικονόμου]
Το Ζαγόρι
- Δρα κόλιμναι [Κώστας Κρυστάλλης]
- Δροσιά στο καλοκαίρι [Άννα Κρυστάλλη - Βλάχου]
- Οικολογικός σύλλογος γυναικών Μονοδενδρίου [Σάββας Θεοδώρου]
- Μια πρωτότυπη γυναικεία εκδήλωση στα Κ. Σουδενά [Βλάσης Οικονόμου]
- Το καλοκαίρι που πέρασε στη Βίτσα [Αλέξιος & Αγγελική Παπάζογλου]
- Νεκρολογίες
- Τα χωριά μας
Το πανηγύρι της Παλιορής στο Μικρό Πάπιγκο [Ιωάννα Α. Αποστόλου]
Εορταστικό διήμερο -15 και 16 Αυγούστου- στο Μεσοβούνι [Χ. Δ.]
15 Αυγούστου στη Λάϊστα [Ιωάννης Τζίμας]
- Κοινωνικά
- Φωτογραφίες
Ημιονηγοί πηγαίνουν για ανεφοδιασμό