Το Ζαγόρι μας, τ. 078, 1984

Το Ζαγόρι μας, τ. 078, 1984

Αρ. Φύλλου 78, Σεπτέμβριος 1984
-Απόψεις
-Αξιοποίηση περιοχής έξοχου φυσικού κάλλους
-Αγροτικοί δρόμοι
- 1984 και χωρίς νερό
-Παραδοσιακοί οικισμοί
-Ιεράρχηση εκτέλεσης έργων
-Νομαρχιακό συμβούλιο
-Η Ζαγορίσια γυναίκα και η αξία της προσφοράς της
-Ιστορικά σημειώματα: Χριστόδουλος Σαχίνης, ο Εθνομάρτυρας [Μάνθος Οικονόμου]
-«Ζαγόρι 84»: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
-5ο Ανοιχτό σχολείο
-Σύμμικτα [Φρ. Τζιόβας]
-Συγχαρητήρια
-Ευχαριστούμε...
-Λαογραφία: «Παραδοσιακά έθιμα σύμφωνα με το εορτολόγιο και τους μήνες» [Κώστας Κουκούλης]
-Το μαναστήρι του Αγιάννη στο Ρογκοβό [Ευριπίδης Γιαννακός]
-Περιπέτειαι πολυημέρου αιχμαλωσίας εν Ηπείρω [Ιω. Μεγγλίδης]
-Εδώ Κουκούλι [Κώστας Λαζαρίδης]
-«Ζαγόρι 84» [Ε.Γ.]
-Αυτοψία ειδικών για την εκκλησία Άγιος Χαράλαμπος [Α.Κ.]
-Αυτοί που φεύγουν: Χρυσή Μπαλάφα [Χ.Σ.]
-Ανακομιδή και μνημόσυνο
-Μνημόσυνο
-Χορευτική εκδήλωση πολιτιστικού συνδέσμου Ζαγορίσιων [Δ.Σ.]
-Μεταφορά οστών [Α.Κ.]
-Ευχαριστήριο
-Δελτίο Ευρ. Κοινότητας
-Νέα από το Σκαμνέλι [Κ.Γ.Θ.]
-Κοινωνικά
-Ζαγορίσιοι επιχειρηματίες: Ένα κατάστημα παραδοσιακής Αργυροχρυσοχοΐας
Φωτογραφίες:
-Η σκαλωσιά του κτιρίου για το Μουσείο
-Βρέξιμο: το μεγάλο πρόβλημα. Εθελοντές - Εθελόντριες καταβρέχουν
-Ο στρατός πάντα πρώτος: Μεταφορά νερού
-Καπέσοβο: Ζαγορίσιες με στολές νυφιάτικες
-Βοβούσα: οι χορευταράδες
-Ανατέλοντες χορευτικοί αστέρες από το Δίκορφο
-Χορέυτριες από τις Μηλιωτάδες
-Τα «Τακούτσια»: Το καταξιωμένο συγκρότημα
-Βίτσα: Το πολυπληθέστερο συγκρότημα
-Το μουσείο στο γυναικωνίτη των Αγίων Αποστόλων